TÁBOR

Kdy:  8.-15.7.2023

Kde: Šumava, Špičák

Ubytování: chata Rebel, ubytování bude zajištěno na 4-5 lůžkových pokojích. Každý pokoj bude mít přiděleného jednoho dospělého, který budu dětem pomáhat s obsluhou kompenzačních pomůcek, s přípravou snídani a dalších nezbytností

Jídlo: strava je zajištěna 5 x denně, snídani si děti spolu s vedoucími budou připravovat samy.

Doprava: na místo konání se můžete dopravit samostatně nebo využít hromadného odjezdu z Prahy s vedoucími tábora. Vzhledem k aktuální situaci spojené s onemocněním Covid 19 preferujeme zajištění vlastní dopravy na tábor. 

Podmínky účasti:

věk: 7 (8) let – absolvovaná první třída – 14 let

sebeobslužné dovednosti

členství v organizaci SUKI (pokud nejste členem SUKI k ceně tábora bude připočten členský poplatek 500 Kč)

pojištění KI 

Struktura a harmonogram SUKI tábora bude zachován jako u každého jiného tábora. Děti budou rozděleny do čtyřech družstev po sedmi. Každé družstvo bude mít dva své vedoucí. Naši vedoucí jsou z řad slyšících, neslyšících a implantovaných. Plnohodnotná komunikace bude zajištěna díky vysoké odbornosti většiny vedoucích a jejich kompetencích ve znakovém jazyce. Více o vedoucích tábora nalezte v sekci “S kým pojedeme”   

Pro děti bude připraven také speciální program zajištěn pozvanými hosty a odborníky z dané oblasti. Jedním z dopoledních workshopů bude např. “Obsluha a možnosti mého KI”, kdy si děti pod vedením inženýra naučí správné péče o svůj procesor a vyzkouší si bezdrátové příslušenství. Ve volných chvilkách budou moct potrénovat nebo se naučit něco úplně nového ze znakového jazyka s neslyšícím Pavlem Kučerou.    

Neochudíme děti ani o klasické táborové aktivity jako opékaní buřtů, bojovka (pozorování hvězd) nebo celodenní výlet. 🙂  

Během celého tábora bude zajištěna telefonická nebo přímá podpora inženýra v případě jakéhokoliv poškození KI.

Režim dne