PODPORUJÍ NÁS

Na tomto místě bychom rádi poděkovali za pomoc a podporu, které se nám při organizování tábora dostalo. Velké díky patří zejména sponzorům, bez kterých by tento projekt nemohl vzniknout, to:

Firmě Comfort sdružení a.s. za poskytnutí objektu

Dále nás velice těší také spolupráce se všemi zástupci firem poskytující na našem trhu kochleární implantáty. Každá z těchto firem poskytla táboru finanční dar, díky kterému zpřístupnila tábor rodinám, svým uživatelům, za minimální náklady a zajistila hladký provoz tábora.

Děkujeme:

Firmě Cochlear Czech Republic

 

Firmě Audionika s.r.o. 

Firmě Abionic s.r.o.

Nadačnímu fondu Dar Sluchu za poskytnutí prostor pro přípravu tábora

 

V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali za projevenou důvěru a pomoc Věře Skopové, předsedkyni SUKI.

 

Děkujeme! Vážíme si Vaší podpory.